گالری تصاویر پیش دبستانی رسالت

 

 

 

گالری تصاویر دبستان پویندگان رسالت (شعبه یک و دو)

 

 

 

گالری تصاویر دبستان پسرانه پویندگان رسالت (شعبه یک و دو)

 

 

گالری تصاویر دبیرستان پویندگان رسالت (دوره اول و دوم)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

12456

پیام هفته

حضرت علی(ع) فرمودند:
 
بپرهیز از هر کارى که انجام‏دهنده‏اش آن را براى خود می ‏پسندد، امّا براى عموم مسلمانان نمی ‏ پسندد.

انتشارات مجتمع

8

گالری تصاویر

PhotoGallerylogo2