گالری تصاویر پیش دبستانی رسالت

No images found. 

 

 

گالری تصاویر دبستان پویندگان رسالت (شعبه یک و دو)

 

 

 

گالری تصاویر دبستان پسرانه پویندگان رسالت (شعبه یک و دو)

 

 

گالری تصاویر دبیرستان پویندگان رسالت (دوره اول و دوم)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12456

پیام هفته

امام صادق (ع):
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

انتشارات مجتمع

8

گالری تصاویر

PhotoGallerylogo2