اخبار مهدکودک و پیش دبستانی پویندگان رسالت

اخبار دبستان پویندگان رسالت ( شعبه اول و دوم )

 دبستان دخترانه شعبه 1
98/7/1:جلسه شورای آموزگاران با حضور موسس محترم سرکار خانم نصیریان

دبستان دخترانه شعبه 2

98/7/2: روز اول مهر - بازگشایی مدارس
98/7/3: پروژه مهر 98

اخبار دبیرستان پویندگان رسالت ( دوره اول و دوم )شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸:
اولین جلسه  دبیران دبیرستان پویندگان رسالت دوره دوم

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

12456

پیام هفته

امام صادق (ع):
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

انتشارات مجتمع

8

گالری تصاویر

PhotoGallerylogo2